Zákazková výroba nábytku

Jednou z našich aktivít je aj výroba zákazkového nábytku z exotického dreva. Dreviny vyberáme podľa projektovaného spôsobu využívania v exteriéri alebo interiéri. Zákazník sa priamo spolupodieľa na voľbe vhodnej dreviny, designe a návrhu, čím prispieva k jeho samotnej tvorbe.

Z tejto filozovie vyplýva, že zákazník sa dostáva ku kusom, ktoré sú na trhu jedinečné a nie produktom sériovej výroby. Týmto prístupom sa snažíme výjsť v ústrety zákazníkom vyhľadávajúcich individuálny prístup.

PORTWOOD s.r.o. Trieda 1. mája 20/11, 05205 Spišská Nová Ves